Skip to main content
search
0

Γενικές Πληροφορίες

Καλώς ήρθατε στο ηλεκτρονικό κατάστημα cigarsgalaxy.gr το οποίο προβάλλει και μεταπωλεί διαδικτυακά τα προϊόντα των προμηθευτών με τους οποίους συνεργάζεται. Στα προϊόντα αυτά περιλαμβάνονται καπνικά προϊόντα, αξεσουάρ καπνιστού και είδη δώρων.

Προμηθευόμαστε τα προϊόντα μας μόνο από επίσημους κατασκευαστές, διανομείς-αντιπροσώπους ή μεταπωλητές στην Ελλάδα και τα αποστέλλουμε στην Ελλάδα.

Το cigarsgalaxy.gr τελεί υπό την ιδιοκτησία και διαχείριση του Γεωργίου Ράμπια (ΑΦΜ 05105226). Το κατάστημά μας και τα γραφεία μας βρίσκονται στην οδό Πλάτωνος 5 στο Ελληνικό, ΤΚ 16777. Τηλ. 2109 620009, email: [email protected]

Είμαστε καταχωρημένοι στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθμό 132516309000.

Γενικοί Όροι Χρήσης

Κάθε χρήστης/επισκέπτης χρησιμοποιεί τον παρόντα δικτυακό τόπο με δική του αποκλειστικά ευθύνη και το περιεχόμενό του σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι παρέχει συμβουλή ή προτροπή άμεση ή έμμεση προς τους χρήστες/επισκέπτες να προβούν σε οποιαδήποτε πράξη.

Δεν ενθαρρύνουμε κανέναν να αρχίσει ή να συνεχίσει το κάπνισμα. Το κάπνισμα μπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες στην υγεία και να οδηγήσει στον θάνατο. Για να κόψετε το κάπνισμα παρακαλούμε συμβουλευθείτε τον γιατρό σας.

Η χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς, ο δε επισκέπτης/χρήστης υποχρεούται να τον χρησιμοποιεί σύμφωνα με τον νόμο και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ’ αυτόν (δικτυακό τόπο), ή να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή υπηρεσιών μέσω αυτού. Το cigarsgalaxy.gr και οι υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω αυτού απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες άνω των 18 ετών με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.

Απαγορεύεται σε ανήλικα άτομα να τον χρησιμοποιούν ή να τον επισκέπτονται, καθώς και να συνάπτουν συναλλαγές. Δεν φέρουμε καμία απολύτως ευθύνη για ενδεχόμενη επίσκεψη του δικτυακού τόπου αυτού και χρήση του από ανήλικα άτομα, δεδομένου ότι δεν μπορούμε να ελέγξουμε την ταυτότητα των εισερχομένων χρηστών/επισκεπτών.

Με τη συμπλήρωση μιας παραγγελίας αποδέχεστε ότι γνωρίζετε και αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης καθώς και ότι όλες οι συναλλαγές που θα διεξαχθούν θα υπόκεινται στους Όρους Χρήσης και μόνο. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους Όρους Χρήσης και να κάνετε χρήση των υπηρεσιών μας μόνο αν τους αποδέχεστε.

Αν ένας από τους Όρους Χρήσης είναι ή καταστεί άκυρος, οι υπόλοιποι Όροι Χρήσης που διέπουν την λειτουργία του cigarsgalaxy.gr δεν θα θίγονται.

Το cigarsgalaxy.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος. Το cigarsgalaxy.gr αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρηστές για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή, μέσω της ιστοσελίδας του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Διευκρινίζεται ότι η αλλαγή όρων δεν περιλαμβάνει παραγγελίες τις οποίες έχετε ήδη κάνει.

Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και να διασφαλίσουμε την ακρίβεια, πληρότητα, εγκυρότητα και σαφήνεια των πληροφοριών και του εν γένει περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου, παρόλα αυτά δεν ευθυνόμαστε για ανακριβείς περιγραφές προϊόντων. Το παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (πχ πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις κ.λπ.), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω αυτού του δικτυακού τόπου «όπως ακριβώς έχουν», χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιονδήποτε τρόπο.

Παρακαλούμε αν διαπιστώσετε ότι κάποιο προϊόν προσφέρεται σε ασυνήθιστα χαμηλή ή υψηλή τιμή σε σχέση με την αγοραία αξία του, πριν προχωρήσετε στην παραγγελία του να επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικά ή με email.

Το cigarsgalaxy.gr δεν ευθύνεται για παρενέργειες και ζημίες από τη χρήση παραγγελμένων προϊόντων που οφείλονται σε λανθασμένη επιλογή προϊόντων από τον χρήστη, απρόσεκτη ή λανθασμένη χρήση των προϊόντων, ή σε υπαιτιότητα του κατασκευαστή, όπως πταίσμα κατά την κατασκευή, ελλιπείς πληροφορίες ή οδηγίες που συνοδεύουν τα προϊόντα, ποιότητα κατασκευής, ασφάλεια υλικών και πραγματικά ελαττώματα. Η ευθύνη μας στην περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος περιορίζεται στην υποχρέωση αντικατάστασης αυτού, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις επιστροφής προϊόντων. Οι χρήστες/επισκέπτες καλούνται να χρησιμοποιούν λογισμικό προστασίας από ηλεκτρονικούς ιούς, ή άλλα επιβλαβή προγράμματα και στοιχεία.

Το cigarsgalaxy.gr δεν ευθύνεται για τυχόν προσωρινή ή μόνιμη αδυναμία παροχής υπηρεσιών και για καθυστερήσεις στην αποδοχή και εκτέλεση των παραγγελιών και παράδοση των παραγγελμένων προϊόντων για λόγους ανωτέρας βίας, ακραία καιρικά φαινόμενα, φυσικές καταστροφές, καταστάσεις ανάγκης, απεργίες, πυρκαγιά, δυσλειτουργίες των συνεργαζόμενων εταιρειών ταχυμεταφορών, τυχαία χειροτέρευση ή καταστροφή των προϊόντων πριν την παράδοση στον χρήστη και αφότου δοθούν για αποστολή, παράνομες παρεμβάσεις του αντισυμβαλλομένου ή τρίτου, δυσλειτουργία του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών (Τράπεζα) ή του φορέα παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας (Host Provider) ή του φορέα παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP) ή του φορέα παροχής υπηρεσιών πρόσβασης (Access Provider) ή του τερματικού εξοπλισμού του χρήστη, εσφαλμένη παροχή στοιχείων εκ μέρους του χρήστη και γενικά για κάθε περιστατικό που εμποδίζει την ομαλή εκπλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων.

Κάθε επισκέπτης – πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τα προσωπικά στοιχεία που καταχωρεί στο cigarsgalaxy.gr Επίσης, κάθε επισκέπτης – πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος ως φυσικό πρόσωπο για το περιεχόμενο των αξιολογήσεων που καταχωρεί στο cigarsgalaxy.gr Το cigarsgalaxy.gr δεν φέρει καμία αστική ή και ποινική ευθύνη για τις αναρτήσεις αξιολογήσεων των επισκεπτών – πελατών σχετικά με προϊόντα που προβάλλονται στο cigarsgalaxy.gr. Το cigarsgalaxy.gr σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποδέχεται κατά οποιονδήποτε τρόπο τις αξιολογήσεις επισκεπτών και πελατών. Σκοπός των αξιολογήσεων προϊόντων είναι η προσωπική έκφραση γνώμης και η επικοινωνία. Οι αξιολογήσεις δεν θα πρέπει να έχουν και προσβλητικό περιεχόμενο. Αξιολογήσεις που αναφέρονται με εμπάθεια και απαξίωση προς τα προϊόντα δεν θα δημοσιεύονται.

Προσωπικά δεδομένα – Ασφάλεια Συναλλαγών

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη των υπηρεσιών του cigarsgalaxy.gr υπόκειται στις τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 και του ευρωπαϊκού δικαίου οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ καθώς και της εφαρμογής του Νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) που τίθεται σε ισχύ από 25/5/2018. .

Δεν αποκαλύπτουμε, δημοσιοποιούμε, πωλούμε ή ανταλλάσσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία.

Το cigarsgalaxy.gr διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Το cigarsgalaxy.gr διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει ο επισκέπτης/χρήστης και τα οποία κρίνονται απαραίτητα για την λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος και την παροχή των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτού.

Η παράδοση των προϊόντων γίνεται από συνεργαζόμενες εταιρείες ταχυμεταφορών, στις οποίες προωθούμε τα απαραίτητα προσωπικά στοιχεία των χρηστών, όπως ονοματεπώνυμο και διεύθυνση αποστολής, έτσι ώστε να πραγματοποιείται η εκτέλεση των παραγγελιών.

Ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να διορθώνει, αλλάζει, συμπληρώνει ή να διαγράφει δεδομένα και πληροφορίες που έχει προσκομίσει στο cigarsgalaxy.gr μέσα από τον λογαριασμό του.

Ασφάλεια

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών σας Δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια σας. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας, είναι ασφαλείς και απόρρητες. Η ασφάλεια επιτυγχάνεται με τις ακόλουθες μεθόδους:

Αναγνώριση Πελάτη

Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή σας είναι δύο: Το Όνομα Εισόδου (username) και ο Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (password), οι οποίοι κάθε φορά που τους καταχωρείτε σας παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά σας στοιχεία.

Σας δίνετε η δυνατότητα να μεταβάλλετε τον Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (password) και τη διεύθυνση ηλεκτρονικής σας αλληλογραφίας (e-mail) όσο συχνά επιθυμείτε. Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία σας είστε εσείς μέσω των ανωτέρω κωδικών και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την διατήρηση της μυστικότητάς και απόκρυψης του από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειας του ή διαρροής του θα πρέπει να προβείτε στην άμεση ειδοποίηση μας, αλλιώς το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται για την χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Σας συνιστούμε, για λόγους ασφαλείας, να αλλάζετε το password σας σε τακτά χρονικά διαστήματα και να αποφεύγετε τη χρήση των ίδιων και εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών (π.χ. ημερομηνία γέννησης). Επίσης σας προτείνουμε να χρησιμοποιείτε όχι μόνο γράμματα και αριθμούς αλλά και σύμβολα και τη δημιουργία password.

Διασφάλιση του Απορρήτου της Μεταφοράς των Προσωπικών σας Δεδομένων

Για την εξασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς των δεδομένων, χρησιμοποιούμε το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL/TLS.

Ελεγχόμενη Πρόσβαση (firewall)

Η πρόσβαση στα συστήματα του ηλεκτρονικού καταστήματος ελέγχεται από firewall, το οποίο επιτρέπει τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών από τους πελάτες / χρήστες απαγορεύοντας, παράλληλα, την πρόσβαση σε συστήματα και βάσεις δεδομένων με απόρρητα στοιχεία και πληροφορίες της εταιρείας.

Κρυπτογράφηση

Σε ολόκληρο το ηλεκτρονικό μας κατάστημα όπου εισάγετε προσωπικά δεδομένα (password, διευθύνσεις, τηλέφωνα, πιστωτικές κάρτες κ.τ.λ.) υπάρχει κρυπτογράφηση SSL/TLS.

Η κρυπτογράφηση είναι ουσιαστικά ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού. Κατά την παραγγελία και εφόσον ο χρήστης / πελάτης έχει συνδεθεί με το username και το προσωπικό του κωδικό στο ηλεκτρονικό κατάστημα, όλη η επικοινωνία ανάμεσα στον υπολογιστή σας και το ηλεκτρονικό μας κατάστημα είναι κρυπτογραφημένη.

Πολιτική Απορρήτου

H Πολιτική Απορρήτου περιγράφει πώς συλλέγονται, χρησιμοποιούνται και μοιράζονται τα προσωπικά σας δεδομένα όταν επισκέπτεστε ή κάνετε μια αγορά από ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Σε κάθε περίπτωση, πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχουν μόνο συγκεκριμένοι εξουσιοδοτημένοι εργαζόμενοι και η πρόσβαση προσώπων χωρίς εξουσιοδότηση στα προσωπικά σας δεδομένα απαγορεύεται.

Προσωπικές Πληροφορίες Που Συλλέγουμε

Μπορείτε να επισκέπτεστε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα χωρίς να χρειάζεται να μας παρέχετε προσωπικά δεδομένα. Για κάθε πρόσβαση στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, συλλέγουμε αυτόματα ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή σας, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης (browser), τη διεύθυνση IP, τη ζώνη ώρας και ορισμένα από τα cookies που είναι εγκατεστημένα στη συσκευή σας. Επιπλέον, καθώς περιηγείστε στον ιστότοπο, συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τις μεμονωμένες σελίδες ή τα προϊόντα που βλέπετε, ποιες σελίδες ή όροι αναζήτησης σας παραπέμπουν στο ηλεκτρονικό κατάστημα και πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδράτε με αυτό. Αναφερόμαστε σε αυτές τις πληροφορίες ως “Πληροφορίες Συσκευής”. Αυτά τα δεδομένα δεν μπορούν να αποδοθούν σε ένα συγκεκριμένο άτομο και αποσκοπούν αποκλειστικά στην ομαλή λειτουργία της ιστοσελίδας μας και στη βελτίωση των υπηρεσιών μας.

Συλλέγουμε πληροφορίες συσκευών χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες τεχνολογίες:

– “Cookies” που είναι αρχεία δεδομένων που τοποθετούνται στη συσκευή ή στον υπολογιστή σας και περιλαμβάνουν ένα ανώνυμο μοναδικό αναγνωριστικό. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies και τον τρόπο απενεργοποίησης των cookies, επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://www.allaboutcookies.org.

– “Log Files” που καταγράφονται στον διακομιστή (server) και συλλέγουν δεδομένα όπως τη διεύθυνση IP, τον τύπο του προγράμματος περιήγησης, τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου, τις σελίδες παραπομπής / εξόδου καθώς και την ημερομηνία / ώρα.

– “Tags” “pixels” & “web beacon” είναι ηλεκτρονικά αρχεία που χρησιμοποιούνται για την καταγραφή πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο περιήγησης στον ιστότοπο.

Προσωπικά Δεδομένα συλλέγουμε μόνο αν μας τα παρέχετε οικειοθελώς προκειμένου να πραγματοποιείτε μια αγορά ή επιχειρείτε να κάνετε μια αγορά μέσω του ιστότοπου. Σε αυτή την περίπτωση συλλέγουμε ορισμένες απαραίτητες πληροφορίες από εσάς, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος, της διεύθυνσης χρέωσης, της διεύθυνσης αποστολής, των πληροφοριών πληρωμής, της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και του αριθμού τηλεφώνου. Αναφέρουμε αυτές τις πληροφορίες ως “Πληροφορίες Παραγγελίας”.

Κατά την εγγραφή στο Ενημερωτικό μας Δελτίο (Newsletter) καθώς και σε προσπάθεια αγορών μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματός μας, συλλέγονται ορισμένα προσωπικά στοιχεία σας. Αυτά περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται στο όνομά σας, στη διεύθυνση χρέωσης / αποστολής, πληροφορίες πληρωμής, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό τηλεφώνου και παραμέτρους σχετικά με την προσαρμογή της παραγγελίας ή της αποστολής της. Αναφέρουμε αυτές τις πληροφορίες ως “Πληροφορίες Παραγγελίας” καθώς και “Στοιχεία Συνδρομής Ενημερωτικού Δελτίου”. Οι επισκέπτες που εγγράφονται χωρίς να πραγματοποιούν παραγγελίες είναι εξίσου πολύτιμοι για εμάς και προστατεύονται με τα ίδια πρότυπα με τους Εγγεγραμμένους Χρήστες σε κάθε περίπτωση.

Όταν αναφερόμαστε στις “Προσωπικές πληροφορίες” στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, αναφερόμαστε τόσο στις Πληροφορίες Συσκευής, τις Πληροφορίες Παραγγελίας και τα Στοιχεία Εγγραφής στο Ενημερωτικό Δελτίο.

Πως Χρησιμοποιούμε Τις Προσωπικές Σας Πληροφορίες

Χρησιμοποιούμε τις Πληροφορίες Παραγγελίας που συλλέγουμε γενικά για να εκπληρώσουμε τις παραγγελίες που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος (συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας των στοιχείων πληρωμής, της διενέργειας αποστολής και της παροχής υπηρεσιών ή / και επιβεβαιώσεων παραγγελιών). Επιπλέον, χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες παραγγελίας για να:

Επικοινωνήσουμε μαζί σας

Ελέγχουμε τις παραγγελίες μας για πιθανό κίνδυνο ή απάτη.

Να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας.

Χρησιμοποιούμε επίσης τα στοιχεία της παραγγελίας σας και τα μεταφέρουμε στην εταιρεία ταχυμεταφορών για να παραδώσουμε την παραγγελία σας.

Χρησιμοποιούμε τις Πληροφορίες Συσκευής που συλλέγουμε για να μας βοηθήσουν να παρακολουθήσουμε τους πιθανούς κινδύνους ή απάτες (ειδικότερα τη διεύθυνση IP) και γενικότερα να βελτιώσουμε και να βελτιστοποιήσουμε τον ιστότοπό μας.

Διαμοιρασμός Των Προσωπικών Πληροφοριών Σας

Μοιραζόμαστε τις Προσωπικές σας Πληροφορίες με τρίτους μόνο όπου αυτό χρειάζεται προκειμένου να πραγματοποιηθεί η παραγγελία σας, ή να υλοποιηθούν οι παραπάνω σκοποί. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε το Google Analytics προκειμένου να κατανοήσουμε πώς χρησιμοποιούν οι πελάτες μας τον ιστότοπο – μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με το πώς η Google χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας στοιχεία εδώ: https://www.google.com/intl/el/policies/privacy/

Μπορείτε επίσης να εξαιρεθείτε από το Google Analytics μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία (διεύθυνση email) με πλατφόρμα email για να σας στέλνουμε ενημερωτικά δελτία, αν έχετε συναινέσει σε αυτό.

Αν πληρώσετε με πιστωτική, χρεωστική κάρτα ή με Paypal, μεταφέρουμε τα στοιχεία πληρωμής σας στο αντίστοιχο ίδρυμα για τη διεκπεραίωση των πληρωμών.

Τέλος, μπορούμε επίσης να μοιραστούμε τα Προσωπικά σας Στοιχεία για να συμμορφωνόμαστε με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, να απαντήσουμε σε κλήτευση, ένταλμα έρευνας ή άλλο νόμιμο αίτημα για πληροφορίες που λαμβάνουμε ή να προστατεύσουμε με άλλο τρόπο τα δικαιώματά μας.

Do Not Track (Χωρίς Παρακολούθηση)

Λάβετε υπόψη ότι δεν εφαρμόζουμε τις πρακτικές συλλογής και χρήσης δεδομένων του ηλεκτρονικού μας καταστήματος όταν βλέπουμε ένα σήμα Do not Track από το πρόγραμμα περιήγησής σας.

Τα Δικαιώματά Σας

Εάν είστε κάτοικος Ευρώπης, έχετε το δικαίωμα να αποκτήσετε πρόσβαση σε προσωπικές πληροφορίες που διατηρούμε για εσάς και να ζητήσετε να διορθωθούν, να ενημερωθούν ή να διαγραφούν τα προσωπικά σας στοιχεία. Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω του email μας [email protected].

Επιπλέον, εάν είστε κάτοικος της Ευρώπης σημειώνουμε ότι επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες σας προκειμένου να εκπληρώσουμε τις συμβάσεις που ενδεχομένως έχουμε μαζί σας (για παράδειγμα, εάν κάνετε μια παραγγελία μέσω του Δικτυακού Τόπου) ή διαφορετικά να επιδιώξουμε τα νόμιμα επιχειρηματικά μας συμφέροντα που αναφέρονται παραπάνω. Επιπλέον, σημειώστε ότι οι πληροφορίες σας ενδεχομένως να μεταφερθούν εκτός Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένου του Καναδά και των Ηνωμένων Πολιτειών.

Διατήρηση Δεδομένων

Όταν τοποθετείτε μια παραγγελία μέσω του Δικτυακού Τόπου, θα διατηρήσουμε τις Πληροφορίες Παραγγελίας σας για τα αρχεία μας, εκτός αν και μέχρι να μας ζητήσετε να διαγράψουμε αυτές τις πληροφορίες.

Αλλαγές

Ενδέχεται να επικαιροποιούμε την παρούσα πολιτική απορρήτου από καιρό σε καιρό, προκειμένου να αντικατοπτρίσουμε, για παράδειγμα, αλλαγές στις πρακτικές μας ή για άλλους επιχειρησιακούς, νομικούς ή κανονιστικούς λόγους.

Επικοινωνήστε Μαζί Μας

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου μας, αν έχετε ερωτήσεις ή εάν θέλετε να κάνετε μια καταγγελία, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected]

Κάτοχος και υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που έχουν συγκεντρωθεί κατά τον παραπάνω τρόπο και του αρχείου που έχει δημιουργηθεί για τους ως άνω σκοπούς θα είναι ο Γεώργιος Ράμπιας στην έδρα του οποίου θα είναι εγκατεστημένο και το ανωτέρω αρχείο.

Newsletter – Ενημερωτικά μηνύματα

Ο χρήστης/επισκέπτης του παρόντος δικτυακού τόπου έχει την δυνατότητα, εάν το επιθυμεί, να ζητά να πληροφορείται για νέα προϊόντα που διαθέτει το cigarsgalaxy.gr, όπως και για τυχόν άλλες προσφορές, με την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων μέσω τηλεφώνου, email, ή με το ταχυδρομείο. Ο χρήστης/επισκέπτης που το επιθυμεί μπορεί να ζητήσει τη διακοπή λήψης τέτοιων μηνυμάτων.

Το cigarsgalaxy.gr παρέχει την δυνατότητα στους χρήστες/επισκέπτες του παρόντος δικτυακού τόπου λήψης newsletter στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση, εάν δηλώσουν ότι θέλουν την υπηρεσία αυτή.

Η εγγραφή στο newsletter μας δεν αποτελεί υποχρεωτική διαδικασία για τη διενέργεια αγοράς από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα και πραγματοποιείται με την εισαγωγή της διεύθυνσης του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (email) στο αντίστοιχο πεδίο στη σελίδα μας. Με την ολοκλήρωση της εγγραφής σας μας δίνετε τη ρητή σας συγκατάθεση να σας αποστέλλει η Εταιρεία μας ενημερωτικό υλικό για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, καθώς και συναφή μηνύματα.

Το cigarsgalaxy.gr δεν ευθύνεται αν τα newsletter δεν παραδοθούν στον προορισμό τους. Τα newsletter μπορεί να καταλήξουν στο spam folder, οπότε παρακαλούμε να ελέγχετε αν αποθηκεύονται εκεί. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε ενημερωτικά newsletters ή επιθυμείτε να διαγραφείτε από την υπηρεσία μπορείτε να απενεργοποιείταε την υπηρεσία από τα στοιχεία του λογαριασμού σας ή μας ενημερώσετε με email στο [email protected].

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του cigarsgalaxy.gr συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του διαδικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του cigarsgalaxy.gr και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθεμίτου ανταγωνισμού.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, μέρος ή του συνόλου του περιεχομένου του δικτυακού τόπου για κανέναν σκοπό, πλην της αυστηρά προσωπικής χρήσης, εκτός και αν το cigarsgalaxy.gr δώσει εγγράφως τη συναίνεση του.

Cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό σας δίσκο και χρησιμοποιούνται από την ιστοσελίδα μας για την λειτουργία του εικονικού καλαθιού αγορών και για σκοπούς marketing. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την λειτουργία του cookie από τον Browser αλλά σε αυτή τη περίπτωση δε θα είναι δυνατή η αγορά προϊόντων από το κατάστημα μας. Τα cookies μας βοηθούν να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με την αποτελεσματικότητα του διαδικτυακού μας τόπου, τη βελτίωση του περιεχομένου του, την προσαρμογή του στις προτιμήσεις των πελατών μας καθώς και για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας του ηλεκτρονικού καταστήματός μας. Περισσότερες πληροφορίες για τα cookies, τον τρόπο διαχείρισης και διαγραφής τους, μπορείτε να βρείτε στο www.aboutcookies.org

Links

Το cigarsgalaxy.gr ενδέχεται να εμπεριέχει links σε διαδικτυακούς τόπους, για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες των οποίων ουδεμία ευθύνη φέρει η εταιρεία, ούτε εγγυάται για την διαρκή και ασφαλή προσβασιμότητά τους.

Το cigarsgalaxy.gr σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή υιοθετεί το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των διαδικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά με οποιονδήποτε τρόπο. Για οποιοδήποτε θέμα προκύψει κατά την επίσκεψη των αναφερόμενων διαδικτυακών τόπων αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο εκάστοτε διαχειριστής ή ιδιοκτήτης αυτών.

Το cigarsgalaxy.gr σας παρέχει την επιλογή αλληλεπίδρασης με μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Facebook . Αυτά τα χαρακτηριστικά μπορεί να επιτρέπουν την πρόσβαση ή/και σύνδεση στους λογαριασμούς σας στα κοινωνικά δίκτυα. Δεν ελέγχουμε αυτές τις υπηρεσίες των κοινωνικών δικτύων και τα προφίλ σας σε αυτά και δεν μπορούμε να αλλάξουμε τις ρυθμίσεις απορρήτου σας σε αυτές τις υπηρεσίες ή να θέσουμε κανόνες για τον τρόπο χρήσης των προσωπικών σας πληροφοριών σε αυτές τις υπηρεσίες.

Εφαρμοστέο δίκαιο – Εξωδικαστική Επίλυση

Κάθε διαφορά που ανακύπτει από την χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου ή που αφορά τους παρόντες Όρους και εφόσον δεν καταστεί δυνατή η συναινετική διευθέτηση αυτής υπόκειται στην αρμοδιότητα των καθ’ ύλη αρμόδιων δικαστηρίων της Αθήνας.Για κάθε διαφορά σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων καθώς και για κάθε άλλο ζήτημα σχετικά με την χρήση του cigarsgalaxy.gr, εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό Δίκαιο.

Για την εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς, ο Πελάτης μπορεί να απευθύνεται στους αρμόδιους φορείς εξωδικαστικής διευθέτησης καταναλωτικών διαφορών, όπως στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Πλ. Κάνιγγος,10181, Αθήνα, www.efpolis.gr, τηλ.:1520), στον Συνήγορο του Καταναλωτή (www.synigoroskatanaloti.gr, Λ. Αλεξάνδρας 144, 11471, Αθήνα, τηλ.:2106460734 ή στις Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού καταναλωτικών διαφορών (άρθρο 11 του ν.2251/1994) που εδρεύουν στους κατά τόπους Δήμους της χώρας. Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Alternative Dispute Resolution στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο Πελάτης έχει πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα και διαμένει στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτόν τον ιστότοπο https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show για εξωδικαστική διευθέτηση της διαφοράς. Ο πιστοποιημένος για τον σκοπό αυτό Φορέας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών είναι το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας (ECC GREECE), Λεωφ. Αλεξάνδρας αρ.144, 11471, Αθήνα, 2106460284 – 2106460784 [email protected]. Ο Πελάτης μπορεί να επικοινωνεί με τον φορέα αυτόν για να τον καθοδηγήσει κατά την διαδικασία υποβολής και διεκπεραίωσης της καταγγελίας.

Παραγγελίες

Μπορείτε να παραγγείλετε μέσω της φόρμας Παραγγελίας διαδικτυακά στο cigarsgalaxy.gr ή ακόμα και με email στο [email protected] ή και τηλεφωνικά στο 210 9620009. Οι παραγγελίες τελούν υπό την αποδοχή του ηλεκτρονικού καταστήματος. Αν δεν αποδεχτούμε την παραγγελία θα σας ενημερώσουμε με email ή τηλεφωνικά.

Σε περίπτωση ανακριβούς καταχώρισης στοιχείων κατά την εγγραφή σας ή την παραγγελία σας, αποδέχεστε με το παρόν ότι μπορεί να χρειαστεί να μας αποζημιώσετε για επιπρόσθετα κόστη που μπορεί να προκύψουν από τα ανακριβή στοιχεία σας.

Οι αναγραφόμενες τιμές των διάφορων προϊόντων που εμφανίζονται στο cigarsgalaxy.gr είναι τιμές λιανικής και συμπεριλαμβάνουν τους νόμιμους φόρους.

Οι διάφορες προσφορές προϊόντων ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σε περίπτωση έλλειψης διαθεσιμότητας εμπορευμάτων, θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας για να ακυρώσουμε την παραγγελία επιστρέφοντάς σας το χρηματικό ποσό αγοράς.

Αποστολή Παραγγελίας

ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ για παραγγελίες πούρων, αξεσουάρ και ειδών δώρου άνω των 90€. Εξαιρούνται οι καπνοί πίπας, οι απομακρυσμένες ή δυσπρόσιτες περιοχές και τα αντικείμενα μεγάλου βάρους ή όγκου.

Ελάχιστη παραγγελία 15€. Για παραγγελίες μικρότερες των 90€ οι χρεώσεις διαμορφώνονται ως εξής:

Για παράδοση στην Αττική 3€ για αποστολές βάρους μέχρι 2 κιλών. Για κάθε επιπλέον κιλό, κόστος 0,80€ ανά κιλό

Για παράδοση σε χερσαίους προορισμούς στην Ελλάδα 3€ για αποστολές βάρους μέχρι 2 κιλών. Για κάθε επιπλέον κιλό, κόστος 0,80€ ανά κιλό

Για παράδοση σε νησιωτικούς προορισμούς στην Ελλάδα 3€ για αποστολές βάρους μέχρι 2 κιλών. Για κάθε επιπλέον κιλό, κόστος 0,80€ ανά κιλό

Για πληρωμή με αντικαταβολή, πληρωμή δηλαδή με μετρητά κατά την παραλαβή των προϊόντων το κόστος είναι 2€. Οι αντικαταβολές ενεργοποιούνται για αγορές άνω των 25€ έως το ποσό των 499€μόνο για την Αττική . Εάν επιθυμείτε έκδοση τιμολογίου δεν μπορείτε να πληρώσετε με αντικαταβολή.

Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνεται και η συσκευασία που παρέχεται απο εμάς. Εξαίρεση αποτελούν παραγγελίες έως 25€ όπου η συσκευασία χρεώνεται με 1,80€.

Για αντικείμενα μεγάλου βάρους ή όγκου οι χρεώσεις ενδέχεται να τροποποιηθούν.

Αν διαμένετε σε απομακρυσμένη ή δυσπρόσιτη περιοχή σύμφωνα με την πολιτική των Courier συνεργατών μας, ενδέχεται να έχετε επιπλέον χρεώσεις για την παραλαβή σας.

Συνεργαζόμαστε με την ACS Courier, την Easymail και τα ΕΛΤΑ COURIER για τις παραδόσεις των προϊόντων μας σε όλη την Ελλάδα.

Παραγγελίες που πραγματοποιούνται μέχρι τις 13μμ αποστέλλονται την ίδια ημέρα (εκτός Σαββάτου και με την επιφύλαξη του επαρκούς αποθέματος και του φόρτου εργασίας) και το απόγευμα της ίδιας ημέρας αποστέλλουμε στο εμαιλ σας τον αριθμό αποστολής της courier.

Μπορούμε να αποστείλουμε αξεσουάρ και είδη δώρων στην Κύπρο και την Ευρωπαική Ένωση, όχι όμως καπνικά προϊόντα.

Λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την έγκαιρη μεταφορά της παραγγελίας στον αγοραστή στο πλαίσιο του βασικού χρονοδιαγράμματος παραδόσεων της μεταφορικής εταιρίας. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ούτε το χρόνο άφιξης ούτε την ακριβή ώρα παράδοσης των προϊόντων της παραγγελίας, καθώς αυτά εξαρτώνται από την μεταφορική εταιρεία με την οποία συνεργαζόμαστε.

Διατήρηση κυριότητας

Τα παραδοθέντα προϊόντα παραμένουν στην κυριότητα του πωλητή μέχρι την οριστική, πλήρη και ολοσχερή καταβολή του τιμήματος σε αυτόν.

Αν κατά την παραλαβή των εμπορευμάτων σας παρατηρήσετε κάποιο ελλαττωματικό ή κατεστραμμένο εμπόρευμα παρακαλούμε να επικοινωνήσετε άμεσα μαζί μας.

Ακύρωση – Υπαναχώρηση – Επιστροφές

Έχετε δικαίωμα να ακυρώσετε μέσω email, ή τηλεφωνικά στο 210 4960987 την παραγγελία σας εντός λίγων ωρών αρκεί να μην έχει ήδη προετοιμαστεί και πακεταριστεί για παράδοση.

Έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση και να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε, χωρίς να υποχρεούστε να μας ανακοινώσετε το λόγο για τον οποίο επιθυμείτε την επιστροφή των προϊόντων, εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που παραλάβατε τα προϊόντα. Επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο εφόσον τα προϊόντα που επιθυμείτε να επιστρέψετε βρίσκονται στην ίδια κατάσταση στην οποία τα παραλάβατε, χωρίς δηλαδή να έχει καταστραφεί η συσκευασία τους, μαζί με την απόδειξη λιανικής πώλησης ή το τιμολόγιο καθώς και όλα τα συνοδευτικά αυτών έγγραφα και με συμπληρωμένο το έντυπο ‘’Φόρμα Υπαναχώρησης’’ που παρέχουμε στο παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα.

Στην περίπτωση αυτή επιβαρύνεστε μόνο με τα έξοδα επιστροφής αυτών.

Τα Προϊόντα επιστρέφονται με κίνδυνο του πελάτη.

Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων, η επιστροφή των χρημάτων του πελάτη θα ολοκληρωθεί εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών. Η επιστροφή χρημάτων θα διενεργείται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο διενήργησε ο πελάτης την καταβολή του τιμήματος, εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά με τον πελάτη, χωρίς υπαίτια ή αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Κατά την προετοιμασία της κάθε παραγγελίας τα προϊόντα μας τοποθετούνται σε προστατευτικές συσκευασίες και φωτογραφίζονται σφραγισμένα και έτοιμα για αποστολή. Η φωτογραφία φέρει χρονοσήμανση και αρχειοθετείται στον φάκελο πελάτη.

Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή το cigarsgalaxy.gr έχει το δικαίωμα να προβαίνει μονομερώς σε συμψηφισμό της απαίτησής του έναντι της αποζημίωσης του πελάτη λόγω απομείωσης της αξίας του εμπορεύματος.

Δεδομένου ότι ανάμεσα τα προϊόντα μας συγκαταλέγονται και προϊόντα τα οποία μπορούν να αλλοιωθούν ή που είναι ευπαθή και άρα ευαίσθητα προϊόντα σας ενημερώνουμε ότι τα προϊόντα αυτά εξαιρούνται ρητώς εκ του νόμου από το δικαίωμα άσκησης υπαναχώρησης.

Επισημαίνουμε ότι τα κριτήρια για το καθορισμό των εξαιρούμενων από τη δυνατότητα άσκησης υπαναχώρησης προϊόντων ορίζονται με βάση το νόμο όπως για παράδειγμα η εύθραυστη φύση των προϊόντων, η ευκολία αλλοίωσής τους ή η σύντομη ημερομηνία λήξης τους και έχουν καθοριστεί βάσει της συνήθους πρακτικής και βάσει των δηλώσεων και σχετικών οδηγιών συντήρησης και διατήρησης των παρασκευαστών, όπως αυτές εμφανίζονται επί των αναγραφόμενων ενδείξεων στις ετικέτες των προϊόντων καθώς και περιπτώσεις που τα προϊόντα που παραδίδονται δεν είναι κατάλληλα για επιστροφή μόλις αποσφραγιστούν για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής.

Ενδεικτικά δεν δικαιούσθε άσκηση υπαναχώρησης σε προϊόντα όπως πούρα και καπνός καθώς και αποσφραγισμένες από την συσκευασία τους πίπες και σε όσα είδη η εκτέλεση της παραγγελίας ξεκίνησε με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του καταναλωτή και την επιβεβαίωση εκ μέρους του ότι χάνει έτσι το δικαίωμα του υπαναχώρησης.

Τρόποι Πληρωμής

Μπορείτε να πληρώσετε για τις αγορές σας με τους εξής τρόπους:

  • Με Πιστωτική ή Χρεωστική κάρτα VISA, MasterCard & Maestro.
  • Μέσω PayPal (κατά την παραγγελία επιλέξτε τραπεζική κατάθεση και επικοινωνήστε μαζί μας)
  • Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό. Στην τράπεζα EUROBANK, ALPHA, ΕΘΝΙΚΗ & ΠΕΙΡΑΙΩΣ.
  • Με Αντικαταβολή για Αττική. Οι αντικαταβολές ενεργοποιούνται για αγορές άνω των 25€ έως το ποσό των 499€. Παραγγελίες που δεν έχουν πλήρη και σωστά στοιχεία όπως πλήρη διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, σωστό email κτλ. θα αποστέλλονται μόνο αν προπληρώνονται. Για αγορά Προϊόντων άνω των 150€, ενδέχεται να ζητηθεί προκαταβολή 30% της αξίας της αγοράς. Για αγορά προϊόντων μεγάλου όγκου-βάρους, ενδέχεται να ζητηθεί η αλλαγή τρόπου πληρωμής σε τραπεζική κατάθεση για μέρος ή το σύνολο της αξίας. Για αποστολή σε μη αστικές περιοχές όπως επίσης και για νέους πελάτες ενδέχεται να ζητηθεί η αλλαγή τρόπου πληρωμής.Επίσης πελάτες που προηγούμενες παραγγελίες τους έχουν ακυρωθεί για ελλειπή στοιχεία ή γιατί δεν απαντήθηκαν κλήσεις επιβεβαίωσης στα τηλέφωνά τους ή γιατί δεν παρέλαβαν δεν μπορούν να χρησιμοποιούν την πληρωμή με αντικαταβολή. Οι τράπουλες αποστέλλονται μόνο με προπληρωμή με κατάθεση ή πιστωτική / χρεωστική κάρτα.
  • Με Μετρητά.  Μπορείτε να πληρώσετε και να παραλάβετε από το φυσικό μας κατάστημα.Συναλλαγές πάνω από 499€ με ιδιώτες δεν επιτρέπεται να διενεργούνται με μετρητά, συνεπώς δεν είναι δυνατή η επιλογή σε αυτή την περίπτωση της αντικαταβολής. Αντικαταβολή επίσης δεν είναι δυνατή σε περίπτωση παραλαβής των προϊόντων από τα γραφεία μας για παραγγελίες άνω των 499€. Συναλλαγές πάνω από 500€ με επιχειρήσεις δεν επιτρέπεται να διενεργούνται με μετρητά, συνεπώς δεν είναι δυνατή η επιλογή σε αυτή την περίπτωση της αντικαταβολής. Αντικαταβολή επίσης δεν είναι δυνατή σε περίπτωση παραλαβής των προϊόντων από τα γραφεία μας για παραγγελίες άνω των 499€ για επιχειρήσεις με τιμολόγιο.

Τα δεδομένα που ο πελάτης καταχωρίζει κατά τη διενέργεια μιας ηλεκτρονικής πληρωμής, δεν ελέγχονται ούτε τυγχάνουν επεξεργασίας ούτε αποθηκεύονται από εμάς. Εκκαθαριστής για τις πληρωμές με πιστωτικές & χρεωστικές κάρτες για αγορές από το cigarsgalaxy.gr είναι η τράπεζα Eurobank, στο ασφαλές περιβάλλον της οποίας μεταφέρεται ο πελάτης για να καταχωρίσει τα στοιχεία της κάρτας του και να κάνει την πληρωμή.

Εφόσον επιλεγεί πληρωμή με ηλεκτρονική τραπεζική κατάθεση μέσω ενός εκ των συνεργαζόμενων με το cigarsgalaxy.gr Τραπεζικών Ιδρυμάτων, η παραγγελία αποστέλλεται με την εμφάνιση του τραπεζικού εμβάσματος στο οποίο έχει προβεί ο πελάτης στον αντίστοιχο τραπεζικό λογαριασμό μας. Ο χρόνος ολοκλήρωσης και εμφάνισης του τραπεζικού εμβάσματος από την ίδια τράπεζα εμφανίζεται άμεσα. Από διαφορετική τράπεζα ενδέχεται να ποικίλει (συνήθως 2-3 εργάσιμες ημέρες). Αν δεν πραγματοποιηθεί η κατάθεση εντός 3 εργάσιμων ημερών, η παραγγελία ακυρώνεται αυτόματα. ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην τραπεζική κατάθεση θα πρέπει να κάνετε την πληρωμή από την ίδια τράπεζα με τον εκάστοτε λογαριασμό μας προς αποφυγήν χρεώσεων. Αν κάνετε την πληρωμή από άλλη τράπεζα θα πρέπει να επιβαρυνθείτε όλες τις προμήθειες που χρεώνει.

Δεν έχετε καμία επιπλέον χρέωση από εμάς όποιον τρόπο πληρωμής και αν επιλέξετε. Τυχόν χρεώσεις κατά την πραγματοποίηση τραπεζικών εμβασμάτων, αφορούν τα τραπεζικά ιδρύματα και όχι το cigarsgalaxy,gr.

Εγγύηση

Η εγγύηση παρέχεται από τον κατασκευαστή των προϊόντων και όχι από το ηλεκτρονικό κατάστημα.

Το κατάστημα ενεργεί ως διαμεσολαβητής μεταξύ Πελάτη και Προμηθευτή για την επισκευή ή την αντικατάσταση του ελαττωματικού προϊόντος. Ο Προμηθευτής με δική του επιλογή αναλαμβάνει να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει το προϊόν ή τη συσκευή.

 

Έκδοση: Ιούνιος. 2023

Close Menu