Τι ένταση θα έχει το πούρο?

Τι μέγεθος θα είναι το πούρο?

Τι γεύσεις/αρώματα προτιμάτε?